Liên hệ

Đối với các câu hỏi chung, vui lòng truy cập kênh Telegram của chúng tôi. Đây thường là kênh phản hồi nhanh nhất. Ngoài ra: chúng tôi hoan nghênh tất cả các phản hồi, ý tưởng sản phẩm và yêu cầu giao dịch từ bạn.

Đối với các vấn đề cụ thể hơn, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: dgerbct@deltcont, hoặc nhắn tin trực tiếp trên Telegram hoặc Twitter.